Herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

De consument draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product.

Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep/herroepen (*)

De velden met * zijn verplicht.